Tarieven

Intakegesprek

Het intakegesprek is kosteloos en vrijblijvend. Aan het onderzoek, de gerichte begeleiding en de gesprekken die bij de begeleiding en verslaglegging  horen zijn wel kosten verbonden.

Voor eventuele mogelijkheden om bepaalde kosten af te trekken van de belasting verwijs ik naar de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en/of de website van de Landelijke oudervereniging Balans(www.balansdigitaal.nl).

U kunt bij uw zorgverzekeraar nagaan of u een vergoeding kunt krijgen.

 

Behandeling

U kunt kiezen voor losse sessies of een strippenkaart van 12 lessen.

Daarnaast is het mogelijk om uw kind begeleiding te geven aan huis, of wanneer gewenst en mogelijk op school.

De les bestaat uit contacttijd en 15 minuten voorbereiding/administratie.

Nb. Dit zijn de nieuwe tarieven die ingaan op 1 januari 2023

 

Losse sessie in de praktijk:

                                   RT/coaching                            Huiswerkbegeleiding    

30 minuten:                  € 42,50                                                 € 37,50

45 minuten:                  € 57,50                                                 € 42,50

60 minuten:                  € 66,50                                                 € 50,00

 

Losse sessie op locatie:

30 minuten:                  € 47,50                                                 € 42,50

45 minuten:                  € 63,-                                                    € 50,-

60 minuten:                  € 73,50                                                 € 55,-

 

Strippenkaart van 12 lessen op de praktijk:

12 x 30 minuten:         € 467,50                                               € 412,50

12 x 45 minuten:         € 632,50                                               € 467,50

12 x 60 minuten:         € 731,50                                               € 550,-

 

Strippenkaart van 12 lessen op locatie:

12 x 30 minuten:        € 522,50                                                € 467,50

12 x 45 minuten:        € 693,05                                                € 550,-

12 x 60 minuten:        € 808,50                                                € 605,-

 

 

Dyslexie- of Dyscalculiescreening

Onderzoek om in kaart te brengen of er aanwijzingen zijn voor dyslexie en/ of dyscalculie,
alvorens een groot onderzoek wordt gestart: €175,-

Diagnose kan alleen gesteld worden door een orthopedagoog-generalist met kennis van dyslexie of (GZ-)psycholoog.

 

Andere afspraken

(Extra) verslaglegging:      € 60,- per uur

Oudergesprek:                    € 47,50

 

Algemene voorwaarden

1. Indien een gemaakte afspraak niet door kan gaan, moet dit tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail worden doorgegeven. Zo niet, dan kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

2. De Praktijk voor Remedial Teaching Met geMAK kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor achterblijvende c.q. tegenvallende resultaten, prestaties en/of vorderingen van de leerling.

3. De Praktijk voor Remedial Teaching Met geMAK is niet aansprakelijk voor eventuele gebeurtenissen onderweg, van en/of naar de praktijk (of eventueel een andere leslocatie).

4. De strippenkaart voor 12 sessies wordt voorafgaand aan de sessies betaald. Terugbetaling van niet gebruikte strippen (alleen bij de strippenkaart voor 12 sessies) is in overleg mogelijk, na aftrek van € 7,50 administratiekosten.

5. De facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden.