Remedial Teaching

Als uw kind een leerachterstand heeft op een bepaald vakgebied, kan hij of zij baat hebben bij remedial teaching.

Als u of de docent vermoedens heeft van dyslexie of dyscalculie zal er eerst een half jaar intensieve RT gegeven moeten zijn, voordat er een diagnose gesteld mag worden.

Er wordt een behandelplan opgesteld voor de RT, deze wordt na een aantal weken geƫvalueerd en er wordt bekeken of verdere RT noodzakelijk is, of dat de achterstand (nagenoeg) verdwenen is. Ook is het mogelijk om een vooronderzoek (screening) te starten voor dyslexie of dyscalculie. De diagnose mag alleen gesteld worden door een orthopedagoog-generalist met kennis van dyslexie of een (GZ-)psycholoog. Onderzoek en diagnose zal daarom extern gedaan moeten worden.