Home

Heeft uw kind moeite met rekenen of taal? Heeft uw kind dyslexie en bent u op zoek naar een hulpmiddel? Heeft uw kind dyscalculie of moeite met rekenen? Of ziet uw kind op tegen het examen Rekenen? Kan uw kind wel wat hulp gebruiken bij het maken, leren of plannen van huiswerk?

Bij mij bent u aan het goede adres.